Dostosuj wydruk

Zaproszenie na II sesję Młodzieżowej Rady Miasta Puławy

Zaproszenie na II sesję Młodzieżowej Rady Miasta Puławy

Serdecznie zapraszam na II sesję Młodzieżowej Rady Miasta Puławy VII kadencji w dniu 13 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.

3. Ślubowanie radnych. 

4. Ustalenie porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z I sesji Młodzieżowej Rady Miasta.

6. Powołanie Komisji Rewizyjnej:

a) zgłaszanie kandydatów,

b) przeprowadzenie głosowania,

c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. edukacji, sportu i kultury.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. gospodarki i inwestycji miejskich.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. promocji, organizacji imprez i współpracy z organizacjami młodzieżowymi. 

10. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia. 

11. Zakończenie obrad II sesji Młodzieżowej Rady Miasta.

 

                                                                                                                     Przewodniczący 

                                                                                                     Młodzieżowej Rady Miasta Puławy

                                                                                                                 (-) Adrian Grabiec   

 

 

autor: Hanna Wenerska

Źródło:

Dodano: 2022.01.05

pulawy.eu