Dostosuj wydruk

Aktualności

Andrzej Tokarz gościem Forum Profilaktycznego

IV Puławski Bieg Trzeźwościowy - zapisy

Kampania „Puławy dla rodziny”

Projekt „Zmiana szansą”

Światowy Dzień Walki z HIV/AIDS

Szkoła dla rodziców i wychowawców

III Puławski Bieg Trzeźwościowy: zapisy

Projekt "Szansa na zmianę"

Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu

Kampania "Puławy dla rodziny"

Nabór kandydatów do Puławskiej Rady Seniorów

Kreatywne zajęcia dla dzieci na Placu Chopina

Spektakl plenerowy TEATRU KLINIKI LALEK

Taniec z Klanzą na Placu Chopina

Spotkanie dot. szczepień przeciwko wirusowi HPV

Mobilna Karta Dużej Rodziny

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Zaproszenie na otwarte posiedzenie PRDPP

Nowy druk wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Podsumowanie kampanii społecznych

Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych

Kampania "Seniorzy wśród nas"

III Puławska Senioriada - fotorelacja

III Puławska Senioriada

II Puławskie Forum Profilaktyczne - fotorelacja

Spotkanie dla rodziców z instruktorami Skautów Europy

II Puławski Bieg Trzeźwościowy

Prace nad budżetem: nabór propozycji zadań publicznych

II Puławskie Forum Profilaktyczne

Otwarte spotkanie z Jaśkiem Melą

Nowy partner programu Duża Puławska Rodzina

Wnioski 500+ na okres zasiłkowy 2017/2018

Nowy druk wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Zaproszenie na otwarte posiedzenie Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zaproszenie na otwarte posiedzenie Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Konsultacje społeczne projektu uchwały

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Zajęcia pozalekcyjne w szkołach

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Zaproszenie na otwarte posiedzenie Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Konsultacje projektów uchwał

Konkurs pn. "Organizacja Pozarządowa Roku 2016"

Zgłoszenia kandydatur do pracy w Puławskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

Seniorzy wśród nas – rozstrzygnięcie konkursu

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS "Postaw na wiedzę" - rozstrzygnięcie

Światowy Dzień Walki z HIV/AIDS

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

Zaproszenie organizacji pozarządowych na szkolenie

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Zajęcia pozalekcyjne w szkołach

„Seniorzy wśród nas” – konkurs fotograficzny

Indywidualne oddziaływanie psychologiczne dla mężczyzn

Projekt „Budujemy przyszłość bez przemocy”

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

II Puławska Senioriada - relacja z festynu

Karta Dużej Rodziny – zaproszenie dla przedsiębiorców

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Zaproszenie do zgłaszania propozycji zadań publicznych

Pierwsze posiedzenie Puławskiej Rady Seniorów

Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze

Projekt "Bioróżnorodność to także My"

I Puławskie Forum Profilaktyczne - relacja

15-lecie Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjnego

Wystawa prac w konkursie plastyczno-literackim, organizowanym w ramach kampanii "Puławy dla rodziny"

Festyn rodzinny na Placu Chopina - relacja

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - pierwsze posiedzenie

Puławski Bieg Trzeźwościowy - zapisy

Festyn rodzinny na Placu Chopina - zaproszenie

Stowarzyszenie "Rodzina" w kampanii "Puławy dla rodziny"

Nabór kandydatów do Puławskiej Rady Seniorów

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - podsumowanie pracy

Zaproszenie na spotkanie dla organizacji pozarządowych

Zajęcia pozalekcyjne w szkołach

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Bezpłatna pomoc specjalistów

admin

Źródło:

Dodano: 2016.03.11

pulawy.eu