Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy
Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach

kategoria: Jednostki organizacyjne
data aktualizacji: ponad rok temu 05.02.2016, odsłon: 12857 Puławy 24-100, Skowieszyńska 51
tel. 81 888 40 90
https://zdmpulawy.bip.lubelskie.pl/
sekretariat@zdm.pulawy.pl

W ramach ZDM działa Dział Zieleni Miejskiej

Zieleń miejska

Od 1.01.2016 r. wszystkie sprawy związane z urządzaniem i utrzymaniem zieleni w mieście prowadzone są przez Zarząd Dróg Miejskich. Utworzony został Dział Zieleni, którego zadania obejmują między innymi:

 • Utrzymanie zieleni urządzonej, w tym parków, skwerów i zieleńców;

 • Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych;

 • Budowę i  modernizację terenów zieleni miejskiej;

 • Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości położonych w obrębie  miasta Puławy;

 • Prowadzenie edukacji przyrodniczej i leśnej

 • Współpracę w zakresie wykorzystywania terenów zieleni jako miejsca organizacji imprez, wystaw, koncertów, itp.

 

 W ramach edukacji przyrodniczej w ostatnich latach wydano kilka broszur i przewodników, w tym:

- Przewodnik po parkach i skwerach Puław

- Informator o formach ochrony przyrody na terenie miasta Puławy, w tym opis pomników przyrody

- Przewodnik po leśnej ścieżce edukacyjnej utworzonej w lesie komunalnym

- Informatory dotyczące ptaków Puław, w tym żyjących na terenie przemysłowym.

- Foldery dotyczące ptaków owadożernych oraz ochrony jerzyka

- Broszury charakteryzujące faunę puławskich lasów, w tym objętego ochroną nietoperza  - nocka dużego;

- foldery związane z ochrona owadów pożytecznych.

Wszystkie materiały dostępne są nieodpłatnie w Zarządzie Dróg Miejskich lub w Centrum Informacji Turystycznej.

Utrzymaniem objęte jest aktualnie 18 terenów zieleni. Lista obiektów powiększa się systematycznie o kolejne nowo wybudowane i zmodernizowane. Zakres prac w tych obszarach podlega corocznej weryfikacji.

Zestawienie Miejskich Terenów Zieleni:

 1. Skwer Niepodległości – położony pomiędzy ulicami: Czartoryskich, Al. Małą, Piłsudskiego, Al. Królewską;
 2. Park Solidarności – położony pomiędzy ulicami: Jaworową, Niemcewicza, Leśną i Gdańską;
 3. Bulwar nad Wisłą – w pobliżu skrzyżowania ul. Wiślanej i 6-go Sierpnia, w kierunku „nowego mostu”;
 4. Skwer przy ul. Kujawskiego – teren pomiędzy Galerią Zieloną a Urzędem Skarbowym;
 5. Skwer przy ul. Polnej – położony pomiędzy Przedszkolami nr 13 i 10;
 6. Plac im. Fryderyka Chopina + teren przed Urzędem Miasta oraz pomiędzy UM,
  a Kościołem;
 7. Zieleniec z krzewami cisu przy ul. Gdańskiej – położony u zbiegu ul. Gdańskiej
  i ul. Centralnej; ;
 8. Zieleniec przy skrzyżowaniu ulic Wróblewskiego i Prusa; działki i fragmenty działek nr:
 9. Skwer przy PPKS; działki i fragmenty działek nr:
 10. Skwer przy Al. Partyzantów – teren położony między budynkami mieszkalnymi Partyzantów 7A i 5A;
 11. Błonia – teren położony pomiędzy ul. Kaniowczyków, ul. Słowackiego i ul. Lubelską;
 12. Zadrzewienia przy ul. Konopnickiej;
 13. Zadrzewienia przy ul. Słowackiego;
 14. Zieleń w otoczeniu budynku USC - teren przy ul. Piłsudskiego 83;
 15. Skwer przy ul. Sieroszewskiego  - teren przylegający do zabytkowej willi i ogrodu przy ul. Sieroszewskiego;
 16. Skwer przy ul. 6-go Sierpnia – położony w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wisły,
  w sąsiedztwie portu;
 17. Skwer św. Jana Pawła II;
 18. Plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Kochanowskiego/Sienkiewicza.

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach  administruje 197 drogami  gminnymi.  Zieleń pasów drogowych obejmuje ponad  39 ha, w tym: trawniki, krzewy i drzewa. Drzew młodszych ( w wieku do 20 lat)  jest blisko 1300 szt., drzew starszych ok. 1800; dodatkowo ponad 25 tys. krzewów w różnych układach i zestawieniach.

Wszelkie informacje dotyczące zieleni w mieście  można uzyskać w Dziale Zieleni Zarządu Dróg Miejskich pod numerami telefonów:   81/ 888 4601; 458 6293; 458 6294;  lub e-mailem : sekretariat@zdm.pulawy.pl lub osobiście: pok. 217, 218, 218A.  W załączeniu wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja na mapie

Udostępnij na Google+