Strategia Elektromobilności Miasta Puławy na lata 2020-2035 - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Strategia Elektromobilności Miasta Puławy na lata 2020-2035

data aktualizacji: ponad rok temu 10.11.2020, odsłon: 726, ~mniedbalski

Streszczenie 

Opracowanie Strategii Elektromobilności ma przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz do poprawy jakości powietrza atmosferycznego, co osiągnięte ma zostać poprzez wzrost udziału pojazdów zeroemisyjnych w transporcie.

Strategia jest zgodna z zobowiązaniami publicznymi przyjętymi w zakresie ochrony powietrza i środowiska naturalnego.

W dokumencie zawarto najistotniejsze informacje w zakresie stanu obecnego infrastruktury komunikacyjnej i komunikacji zbiorowej na obszarze miasta i jego bezpośredniego otoczenia.

Przeanalizowany w nim został aktualny stan jakości powietrza w zakresie wybranych zanieczyszczeń atmosferycznych , jak również został poddany ocenie popyt na transport pasażerski w połączeniach wewnętrznych oraz zewnętrznych miasta.

Analiza aktualnego stanu transportu oraz emisji gazów cieplarnianych na jej obszarze, pozwoliła na wyznaczenie działań zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń transportowych, jakie mogą być rezultatem wprowadzenia zasad elektromobilności. Analizy wykonane dla potrzeb Strategii są oparte zarówno na spodziewanych zmianach w technologii transportu, ale także zmianach demograficznych, ekonomicznych, zagospodarowania przestrzennego oraz w metodach i źródłach finansowania.[...]

całość opracownia dostępna jest w załaczniku do iniejszego artykułu 

Udostępnij na Google+
+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -

Załączniki