15-lat Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjnego - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

15-lat Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjnego

data aktualizacji: ponad rok temu 2.06.2016, odsłon: 3823, ~Edyta Tokarczyk

31 maja 2016 roku odbyła się uroczystość 15-lecia utworzenia Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjnego, które prowadzi swoją działalność w strukturach Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach.

Program uroczystości obejmował:

 • Mszę św. w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
 • Występ podopiecznych Dziennego Domu Pomocy, Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjnego
 • Prezentację rysu historycznego Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjnego
 • Prezentację Grup Wsparcia Klubu Samopomocy
 • Występ grupy teatralnej „Zodiak”
 • Wystąpienia zaproszonych gości

 

Głównym celem Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjne jest działanie na rzecz integracji  i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez pomoc osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz udzielanie wsparcia i pomocy ich rodzinom.

Proces włączania osób niepełnoprawnych w społeczność lokalną obejmuje wiele dziedzin życia społecznego i jest realizowany poprzez różne aktywności – edukacyjną, kulturalną, zdrowotną, psychologiczną itp.

Realizowane obecnie formy pomocy obejmują:

 • rehabilitację społeczną
 • rehabilitację zdrowotną
 • porady prawne
 • porady psychologiczne
 • zajęcia rewalidacyjno-logopedyczne
 • terapię zajęciową
 • tłumaczenie zajęć dla osób głuchoniemych
 • wypożyczalnie sprzętu ortopedycznego - wózki inwalidzkie, balkoniki
 • organizowanie i współorganizowanie wspólnie z Fundacją PA-KT zawodów sportowych
 • pomoc osobom niepełnosprawnym w ich miejscu zamieszkania poprzez wolontariuszy
 • udzielanie informacji osobom niepełnosprawnym odnośnie wszelkich świadczeń, form pomocy, przywilejów z jakich mogą korzystać

 

RYS HISTORYCZNY CENTRUM INTEGRACYJNO-REHABILITACYJNEGO

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+