Bezpłatna pomoc specjalistów - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Bezpłatna pomoc specjalistów

data aktualizacji: ponad rok temu 8.03.2016, odsłon: 2136, ~Edyta Tokarczyk

Bezpłatna pomoc specjalistów dla osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub przemocy w rodzinie.

 

KONSULTACJE SPECJALISTY TERAPII UZALEŻNIEŃ

Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach

24-100 Puławy, al. Królewska 3A

czwartek - godz. 11.00-17.00

 

Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkomanii oraz HIV/AIDS

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach

24-100 Puławy, al. Królewska 3A

wtorek-czwartek -  godz. 8.00-18.00

piątek - godz. 8.00-16.00

 

 

KONSULTACJE PSYCHOLOGA

Centrum Interwencji Kryzysowej

Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

24-100 Puławy, ul. Wólka Profecka 26

całodobowo

 

Program wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE

24-100 Puławy, ul. Słowackiego 32

wtorek - godz. 15.00-16.00

piątek - godz. 12.00-15.00

 

Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach

24-100 Puławy, al. Królewska 3A

II i IV wtorek miesiąca – godz. 12.00-16.00

 

KONSULTACJE PRAWNIKA

Program wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE

24-100 Puławy, ul. Słowackiego 32

wtorek – godz. 15.00-16.00

piątek – godz. 12.00-15.00

 

Centrum Interwencji Kryzysowej

Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

24-100 Puławy, ul. Wólka Profecka 26

I i III wtorek miesiąca – godz. 16.00-19.00

 

Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach

24-100 Puławy, al. Królewska 3A

IV czwartek miesiąca – godz. 15.00-19.00

 

DORADCA HIV/AIDS

Punkt konsultacyjno-diagnostyczny HIV/AIDS

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach

24-100 Puławy, al. Partyzantów 17

czwartek – godz. 13.00-17.00

 

PORADNICTWO RODZINNE

Punkt konsultacyjny

Fundacja PRAESTERNO

24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 6

poniedziałek – godz. 14.00-16.00

wtorek – godz. 15.00-16.00

Bezpłatnej pomocy udzielają organizacje pozarządowe w ramach dofinansowania z gminy Miasto Puławy w otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku.

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+