Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych

data aktualizacji: ponad rok temu 11.03.2016, odsłon: 2471, ~Edyta Tokarczyk

Ogłoszony został konkurs na realizację zadań w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Zadania zostaną dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Wnioski można składać do dnia 31 marca 2016 roku.

Dynamicznie rozwijający się rynek gier i zakładów wzajemnych, rosnące wydatki polskiego społeczeństwa na gry hazardowe, jak również wzrost liczby osób uzależnionych spowodowały konieczność wprowadzenia nowych regulacji prawnych.

W 2009 roku powołano Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, którego dysponentem jest minister zdrowia. Jest to państwowy fundusz celowy, a jego przychód stanowi 3% wpływów z dopłat od gier objętych monopolem państwa.

Jednostką zarządzającą Funduszem w imieniu ministra zdrowia jest Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, które na zlecenie ministra przygotowało założenia pięciu programów obejmujących:

  • badania,
  • profilaktykę,
  • podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych,
  • działania edukacyjno-informacyjne,
  • rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnienia.

W Krajowym Biurze specjalnie do obsługi Funduszu został utworzony Dział Rozwiązywania Problemów Hazardowych, tel. 22 649 66 59, mail: hazard@kbpn.gov.pl

Ogłoszenie konkursu

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+