Konkurs pn. "Organizacja Pozarządowa Roku 2016" - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Konkurs pn. "Organizacja Pozarządowa Roku 2016"

data aktualizacji: ponad rok temu 25.01.2017, odsłon: 1353, ~Edyta Tokarczyk

Wojewoda Lubelski ogłosił Konkurs pn. "Organizacja Pozarządowa Roku 2016". Treść ogłoszenia została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (https://luwwlublinie.bip.gov.pl), w zakładce: ogłoszenia → konkursy.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego. Jego celem jest wyróżnienie organizacji pozarządowych, które przez swoje działania aktywizują i integrują środowisko lokalne, kształtują zasady współżycia społecnego oraz poprawiają jakość życia społeczności lokalnej, a także wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych oraz identyfikacja i promocja dobrych praktyk.

Tytuły Laureata „Organizacja Pozarządowa Roku 2016” oraz wyróżnienia będą przyznane w kategoriach:
1. Bezpieczeństwo
2. Polityka społeczna
3. Edukacja
4. Sport i rekreacja
5. Kultura i dziedzictwo narodowe
6. Profilaktyka i ochrona zdrowia

Termin składania zgłoszeń trwa od 5 stycznia do 3 lutego 2017 roku.

Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacja ubiegająca się o tytuł laureata Konkursu.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w określonym powyżej terminie w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w Punkcie Obsługi Klienta, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin lub przesłać pocztą na adres: Biuro Wojewody, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, z dopiskiem na kopercie Konkurs „Organizacja Pozarządowa Roku 2016" - obszar:.........."

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+