Konsultacje projektów uchwał - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Konsultacje projektów uchwał

data aktualizacji: ponad rok temu 3.03.2017, odsłon: 1595, ~Edyta Tokarczyk

Wykonując uchwałę nr LVI/527/10 Rady Miasta Puławy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z Puławską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego, Prezydent Miasta Puławy przekazuje dwa projekty uchwał:
- w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
- w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Puławską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego

Organizacje pozarządowe działające w Puławach mogą zgłaszać uwagi do przedstawionych projektów do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Puławy – osobiście, pocztą lub mailem na adres: sprawyspoleczne@um.pulawy.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2017 roku do godz. 12.00.

Pismo Wiceprezydent Miasta Puławy

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Puławską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego

Pismo Przewodniczącej Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Stanowisko Prezydenta Miasta Puławy

Opinia Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Protokół z otwartego posiedzenia Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+