Konsultacje społeczne projektu uchwały - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Konsultacje społeczne projektu uchwały

data aktualizacji: ponad rok temu 20.07.2017, odsłon: 1049, ~Edyta Tokarczyk

Wykonując uchwałę nr XXXVI/342/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z Puławską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego, Prezydent Miasta Puławy przekazuje projekt uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/343/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Organizacje pozarządowe działające w Puławach mogą zgłaszać uwagi do przedstawionego projektu do Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Puławy – osobiście, pocztą lub mailem na adres: sprawyspoleczne@um.pulawy.pl w nieprzekraczalnym terminie do 7 sierpnia 2017 roku do godz. 10.00.

Pismo Prezydenta Miasta Puławy

Projekt uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/343/17 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Pismo Przewodniczącej Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Protokół z otwartego posiedzenia Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Opinia Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Stanowisko Prezydenta Miasta Puławy

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+