Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy

data aktualizacji: ponad rok temu 17.11.2016, odsłon: 1744, ~Edyta Tokarczyk

19 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci. Już po raz jedenasty ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która inicjuje obchody tego dnia, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje do rządów swoich krajów.

Ten dzień to moment refleksji nad tym, jak najmłodsi są chronieni przez krzywdzeniem. Zjawisko to jest wciąż problemem powszechnym i bardzo poważnym. Walka z przemocą wobec dzieci powinna być odpowiedzialnością całego społeczeństwa. Równie ważna jest tu świadomość rodziców czy profesjonalistów na temat przeciwdziałania krzywdzeniu, jak i umiejętność reagowania świadków przemocy. Jej głównym celem jest przyczynianie się do tworzenia kultury zapobiegania nadużyciom i przemocy wobec dzieci.

Dzień ten jest ściśle powiązany z obchodzonym 20 listopada Dniem Ochrony Praw Dziecka, który ma przypominać o przywilejach najmłodszych. Prawa dzieci są wciąż naruszane, także w krajach rozwiniętych, dlatego trzeba stale przypominać o ich znaczeniu. Prawa dziecka nie są dobrem zbywalnym, one po prostu istnieją. Zadaniem dorosłych jest ochrona dzieci poprzez opiekę, wychowanie i przygotowanie do samodzielności.

W Polsce zakaz bicia dzieci regulowany jest Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010 roku zapisany jest w nich zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim. Przepis ten pozbawiony jest sankcji.

W tym dniu przypominamy 10 powodów, by nie bić dziecka:

1. Bicie dzieci może doprowadzać do fizycznych urazów, takich jak zasinienia, obrzęki, krwiaki podtwardówkowe, uszkodzenia nerwów i złamania kości.

2. Bicie dziecka niszczy jego ufność i burzy poczucie własnej wartości. Dzieci znacznie chętniej podejmują zachowania nastawione na współpracę, jeśli łączy je z rodzicami silna więź miłości.

3. Bicie dzieci powoduje przekazywanie postawy akceptacji przemocy z pokolenia na pokolenie. Dzieci, które są często bite, uczą się stosowania przemocy.

4. Bicie dzieci uczy je, że „silniejszy ma zawsze rację”.

5. Bijąc dziecko za złe zachowanie, opiekun traci ważną szansę nauczenia go właściwego sposobu postępowania.

6. Strach nie jest skuteczną metodą uczenia dzieci pożądanych zachowań. Bite dzieci zwykle zachowują się dobrze tylko wtedy, kiedy stosujący przemoc dorosły znajduje się w pobliżu.

7. Wspomnienia z dzieciństwa osób, które jako dzieci były często bite, są zwykle pełne gniewu i urazy.

8. Bicie dziecka jest wyrazem bezsilności, złości i frustracji rodzica, nie zaś edukacją dziecka.

9. Dzieci są często bite za zachowania, które nie są „złe” czy „niewłaściwe”, ale wynikają z ich naturalnej potrzeby badania świata, a także z potrzeb związanych z odżywianiem, snem, ruchem czy chęcią zwrócenia na siebie uwagi.

10. Dzieci najłatwiej uczą się pożądanych zachowań, kiedy dorośli wyjaśniają im, jak powinny postępować, rozmawiają z nimi oraz własnym zachowaniem dają im przykład odpowiedzialności, troski i samodyscypliny.

 

Apel Twojego dziecka

10 kroków ku temu, by stać się lepszym rodzicem

Zamiast klapsów. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice

 


Źródło: fdds.pl/

+ 0 głosów: 1 (0%) 1 -
Udostępnij na Google+