Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze

data aktualizacji: ponad rok temu 15.06.2016, odsłon: 2002, ~Edyta Tokarczyk

Seminarium szkoleniowe dla młodzieży gimnazjalnej według programu profilaktycznego pn. „Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze” zostało przeprowadzone 13 czerwca 2016 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Oblasówka” w Oblasach k/ Janowca.

W seminarium wzięli udział uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Puławach i Publicznego Gimnazjum nr 4 w Puławach – łącznie 72 osoby. Znaczna część młodzieży uczestniczyła wcześniej w zajęciach prowadzonych według programu pn. „Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze”, realizowanych w ramach Profilaktyczno–Rozwojowego Programu Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „ALTERNATYWA”.

Merytoryczną opiekę nad seminarium sprawowała kadra złożona z 14 osób, 8 osób dorosłych i 6 liderów młodzieżowych. Praca z grupą prowadzona była w oparciu o  przygotowany wcześniej szczegółowy program zajęć i warsztatów.

W trakcie seminarium pan Ireneusz Siudem przeprowadził trening interpersonalny dla młodzieży uczestniczącej w seminarium.

Podczas seminarium młodzież uczy się, że można bawić się, pracować, tworzyć grupę rówieśniczą bez przemocy, agresji i używek. Zajęcia inspirują młodych ludzi do efektywniejszej, wzajemnej współpracy z rówieśnikami. Ponadto młodzież odnosi korzyści indywidualne (wzmocnienie poczucia własnej wartości, pewności siebie w kontaktach interpersonalnych, wiedza na temat używek), przede wszystkim jednak uzyskaną wiedzę i zdobyte umiejętności pomagają im w tworzeniu konstruktywnych grup rówieśniczych w środowisku szkolnym.

Realizacja programu profilaktycznego pn. „Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze” zapisana jest w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Puławy na 2016 rok.

Program opracowany został na podstawie amerykańskiego programu "Snowball". Autorem adaptacji programu jest Witold Skrzypczyk. Program jest rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+