Nowy druk wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Nowy druk wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny

data aktualizacji: ponad rok temu 3.08.2017, odsłon: 2295, ~Edyta Tokarczyk

Z dniem 1 sierpnia 2017 roku z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny zmianie uległo brzmienie art. 22 w zakresie określenia wzoru wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu.

Dotychczas wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu mógł zostać złożony wyłącznie na wzorze określonym w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy.

Obecnie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, które weszło w życie w dniu 1 sierpnia 2017 r. określa zakres danych, jakie mają być podane we wniosku. Oznacza to,  że wniosek można złożyć na dowolnym wzorze, musi jednak spełniać wymogi wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego, czyli zawierać określenie żądania, wskazanie osoby składającej wniosek oraz jej podpis, jak również dane wskazane w przywołanym wyżej rozporządzeniu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowało przykładowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu, który spełnia wymogi wynikające z § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku.

Razem z przykładowym wzorem wniosku opracowano również przykładowe wzory oświadczeń o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz o władzy rodzicielskiej.

Przykładowy wzór wniosku zawiera tylko jedną stronę (strona nr 3) do wypełnienia danych członka rodziny wielodzietnej. Stronę tę należy powielić w zależności od tego, ilu członków rodziny dotyczy dany wniosek.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

+ 1 głosów: 2 (50%) 1 -
Udostępnij na Google+