Pierwsze posiedzenie Puławskiej Rady Seniorów - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Pierwsze posiedzenie Puławskiej Rady Seniorów

data aktualizacji: ponad rok temu 21.06.2016, odsłon: 2422, ~Edyta Tokarczyk

Prezydent Miasta Puławy zwołał pierwsze posiedzenie Puławskiej Rady Seniorów II kadencji, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2016 roku.

Podczas posiedzenia przeprowadzone zostały wybory przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Puławskiej Rady Seniorów. Przewodniczącą została Jadwiga Mikulska, wiceprzewodniczącą – Grażyna Jabłonka, sekretarzem – Krystyna Wajszczuk.

Uchwałą nr XLIII/472/14 Rady Miasta Puławy z dnia 20 marca 2014 roku powołana została Puławska Rada Seniorów jako podmiot o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym.

Prezydent Miasta Puławy zarządzeniem nr A/111/2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku określił skład osobowy Puławskiej Rady Seniorów II kadencji.

W skład Rady weszło 7 osób - przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych:

  1. Grażyna Jabłonka - Związek Sybiraków Oddział Rejonowy w Puławach
  2. Stanisław Kamiński - Stowarzyszenie Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku
  3. Katarzyna Malesza-Dzido - Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
  4. Jadwiga Mikulska - Stowarzyszenie Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku
  5. Stefania Polak - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Puławach
  6. Zofia Samcik - Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „BRATEK”
  7. Krystyna Wajszczuk - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Puławach

II kadencja Puławskiej Rady Seniorów trwa 2 lata i upływa 17 czerwca 2018 roku.

Harmonogram dyżurów Puławskiej Rady Seniorów na II półrocze 2016 roku zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy we wrześniu 2016 roku.

+ 4 głosów: 4 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+