Projekt "Budujemy przyszłość bez przemocy" - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Projekt "Budujemy przyszłość bez przemocy"

data aktualizacji: ponad rok temu 19.10.2016, odsłon: 1992, ~Edyta Tokarczyk

Gmina Miasto Puławy otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. „Budujemy przyszłość bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Projekt realizowany jest w okresie od lipca do grudnia 2016 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie w Puławach.

W ramach projektu realizowane są działania skierowane do osób doznających przemocy, stosujących przemoc oraz przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1. Działania skierowane do osób doznających przemocy:

- grupa wsparcia dla kobiet z terenu miasta Puławy

- terapia indywidualna dla uczestniczek grupy wsparcia

- warsztaty edukacji prawnej dla uczestników grupy wsparcia oraz osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”

- trening umiejętności wychowawczych dla uczestniczek grupy wsparcia oraz osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”, które wychowują dzieci

- wizaż i stylizacja jako dopełnienie oferty skierowanej do osób doznających przemocy

2. Działania skierowane do osób stosujących przemoc:

- indywidualne oddziaływania psychologiczne dla 10 mężczyzn stosujących przemoc

- trening zastępowania agresji „ART” dla 10 mężczyzn stosujących przemoc

3. Działania skierowane do służb działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- szkolenie „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach” – I stopień

- szkolenie „Dialog motywujący w pracy z klientami uwikłanymi w przemoc”

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do:

- Pani Anny Górzyńskiej - Koordynatora Projektu, MOPS Puławy, ul. Leśna 17, pokój 16, tel.: 81 458 6978, mail: zespol.interdyscyplinarny@mops.pulawy.pl

- Pani Beaty Wagner - Kierownika Działu Integracji i Pomocy Specjalistycznej MOPS Puławy, ul. Leśna 17, pokój 13, tel.: 81 458 6207, mail: beata.wagner@mops.pulawy.pl

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie

+ 1 głosów: 1 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+