Projekt "Szansa na zmianę" - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Projekt "Szansa na zmianę"

data aktualizacji: ponad rok temu 16.07.2018, odsłon: 1101, ~Edyta Tokarczyk

Miasto Puławy otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu „Szansa na zmianę” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Projekt będzie realizowany w okresie od lipca do grudnia 2018 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

Ma on na celu dalszy rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie w Puławach.

W ramach projektu przewidziane są działania skierowane do osób doznających przemocy, stosujących przemoc oraz przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1. Działania skierowane do osób doznających przemocy:
Grupa wsparcia dla 12 kobiet z terenu miasta Puławy. (sierpień-grudzień 2018 r.)
Spotkania będą odbywały się co 2 tygodnie przez 2 godziny.

Terapia indywidualna dla 12 uczestniczek grupy wsparcia. (wrzesień-listopad 2018 r.)
Terapia będzie realizowana w wymiarze średni 4 godzin w miesiącu dla każdej osoby, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem.

Pogadanki prawnika, mediatora dla 20 osób - uczestników grupy wsparcia oraz osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”. (wrzesień, listopad 2018 r.)
Pogadanki odbędą się w ramach dwóch 3-godzinnych spotkań poświęconych zagadnieniom z zakresu przepisów i procedur prawnych, formułowania pism procesowych, procedury mediacji i jej wykorzystania w sprawach rodzinnych. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych z prawnikiem.

Trening umiejętności wychowawczych dla 15 osób - uczestniczek grupy wsparcia oraz osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”, które wychowują dzieci. Wymiar szkolenia wyniesie 16 godzin. (listopad 2018 r.)

Trening antystresowy i relaksacyjny - jako dopełnienie oferty skierowanej do 20 osób doznających przemocy w wymiarze 16 godzin. (wrzesień 2018 r.)

2. Działania skierowane do osób stosujących przemoc:
Indywidualne oddziaływania psychologiczne dla 10 mężczyzn stosujących przemoc. Uczestnicy przez 3 kolejne miesiące skorzystają z pomocy psychologicznej w wymiarze do 2 godzin miesięcznie dla każdej osoby (wrzesień-listopad 2018 r.)

Trening zastępowania agresji „ART” dla 10 mężczyzn stosujących przemoc. Będzie on realizowany w wymiarze 35 godzin podzielonych na dwa 2-dniowe zjazdy. (październik 2018 r.)    

3. Działania skierowane do służb działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
„Techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym” dla 15 przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Puławach. Wymiar szkolenia wyniesie 16 godzin.

„Dialog motywujący w pracy z klientami uwikłanymi w przemoc” dla 15 przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Puławach. Wymiar szkolenia wyniesie 50 godzin.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do:
- pani Anny Górzyńskiej - Koordynatora projektu, MOPS, ul. Leśna 17, pokój 16, tel: 81 458 69 78, e-mail: zespol.interdyscyplinarny@mops.pulawy.pl
lub
- pani Beaty Wagner - Kierownika Działu Integracji i Pomocy Specjalistycznej, MOPS, ul. Leśna 17, pokój 13, tel: 81 458 62 07, e-mail: beata.wagner@mops.pulawy.pl
Zapraszamy wszystkich chętnych

+ 1 głosów: 1 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+