Projekt „Zmiana szansą” - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Projekt „Zmiana szansą”

data aktualizacji: ponad rok temu 8.05.2019, odsłon: 860, ~Edyta Tokarczyk

Miasto Puławy otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu "Zmiana szansą" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

Projekt jest realizowany w okresie od kwietnia do grudnia 2019 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

Jest to kolejny projekt realizowany w naszym mieście, którego celem jest rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie w Puławach.

W ramach projektu przewidziane są działania skierowane do osób doznających przemocy, stosujących przemoc oraz przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1. Działania skierowane do osób doznających przemocy:
Grupa wsparcia dla 12 kobiet z terenu miasta Puławy. (maj-grudzień 2019 r.)
Spotkania będą odbywały się co 2 tygodnie przez 2 godziny.

Terapia indywidualna dla 12 uczestniczek grupy wsparcia oraz osób objętych procedurą „Niebieskie Karty” (wrzesień-listopad 2019 r.)
Terapia będzie realizowana w wymiarze średni 4 godzin w miesiącu dla każdej osoby, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem.

Porady prawne dla 28 osób (maj-grudzień 2019 r.)
Porady realizowane będą w MOPS w Puławach dwa razy w miesiącu po 2 godziny.

Kurs samoobrony dla 14 kobiet - uczestniczek grupy wsparcia oraz osób objętych procedurą „Niebieskie Karty” (październik 2019 r.)
Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin. Wymiar szkolenia wyniesie 8 godzin.

Wizaż i stylizacja dla 15 kobiet (grudzień 2019 r.)
Jest to dopełnienie oferty skierowanej do osób doznających przemocy - jego wymiar wyniesie 16 godzin.

2. Działania skierowane do osób stosujących przemoc:
Indywidualne oddziaływania psychologiczne dla 10 mężczyzn stosujących przemoc. Uczestnicy przez 3 kolejne miesiące skorzystają z pomocy psychologicznej w wymiarze do 2 godzin miesięcznie dla każdej osoby (wrzesień-listopad 2019 r.)

Trening zastępowania agresji "ART" dla 10 mężczyzn stosujących przemoc. Będzie on realizowany w wymiarze 35 godzin podzielonych na dwa 2-dniowe zjazdy. (październik 2019 r.)   

3. Działania skierowane do służb działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
"Techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym" dla 15 przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Puławach. Wymiar szkolenia wyniesie 16 godzin.

"Dialog motywujący w pracy z klientami uwikłanymi w przemoc" dla 15 przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Puławach. Wymiar szkolenia wyniesie 50 godzin.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do:
- pani Anny Górzyńskiej - Koordynatora projektu, MOPS, ul. Leśna 17, pokój 16, tel.: 81 458 69 78, e-mail: zespol.interdyscyplinarny@mops.pulawy.pl

Zapraszamy wszystkich chętnych

+ 2 głosów: 2 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+