Przedsiębiorco: przystąp do Karty Dużej Rodziny - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Przedsiębiorco: przystąp do Karty Dużej Rodziny

data aktualizacji: ponad rok temu 28.09.2016, odsłon: 2266, ~Łukasz Kołodziej

Prezentujemy zaproszenie Wojewody Lubelskiego skierowane do wszystkich przedsiębiorców działających na terenie naszego województwa do wzięcia udziału w programie rządowym Karta Dużej Rodziny.

W obliczu zachodzących zmian demograficznych w naszym kraju, a w szczególności ujemnego przyrostu naturalnego, wspieranie rodzin wielodzietnych stało się jednym z priorytetów polityki rodzinnej Rządu. Wyrazem tej troski, bez wątpienia  jest wprowadzenie w tym roku Programu „Rodzina 500+”. W priorytet ten doskonale wpisuje się również realizowany od 2014 roku program skierowany do rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. Jego celem jest tworzenie dobrych warunków dla życia i rozwoju rodzin wielodzietnych, promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz jej pozytywnego wizerunku w społeczeństwie, a także zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci z dużych rodzin.

Program ma sprzyjać rodzinom z trojgiem i więcej dzieci w korzystaniu z oferty kulturalnej, sportowej czy edukacyjnej, jak również zmniejszać codzienne wydatki z rodzinnego budżetu. Wspólne działania administracji rządowej i samorządowej sprawiły, że dziś w Programie uczestniczy ponad 1200 podmiotów oferujących zniżki w różnych branżach, m.in. spożywczej, odzieżowej, usługowej, transportowej. Niestety większość tych firm  zlokalizowana jest w dużych miastach. Aby inicjatywa ta spełniała społeczne oczekiwania konieczne jest pozyskiwanie nowych partnerów, przede wszystkim działających lokalnie, w małych miejscowościach, najbliżej miejsca zamieszkania  rodzin wielodzietnych.

Przystąpienie do programu Karta Dużej Rodziny daje korzyści nie tylko rodzinom, ale również wspierającym je instytucjom. Podmioty, które zapewniają rodzinom wielodzietnym uprawnienia nabywają prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, który może być wykorzystywany w materiałach reklamowych lub informacyjnych.

Przyczynia się to do zwiększenia rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy, pomaga kreować jej atrakcyjny wizerunek społeczny oraz wpływa na możliwość budowania długotrwałych relacji z klientami.   Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie deklaracji dostępnej na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie www.lublin.uw.gov.pl, w której podmiot określi, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź preferencje może zaoferować oraz odesłanie jej na adres: kdr@lublin.uw.gov.pl lub wypełnienie formularza poprzez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/formularz-zgloszenia-kdr. Po weryfikacji formularza uzgodnione zostaną szczegółowe warunki współpracy i podpisana zostanie umowa z Wojewodą Lubelskim. Przekazane zostaną również materiały promocyjne, logo i naklejki ze znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, a dane firmy zamieszczone zostaną na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w Programie Karta Dużej Rodziny, uzyskają wszelkie niezbędne informacje od pracowników Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod numerem telefonu 81 74 24 148 lub 81 74 24 405, codziennie w godzinach od 7.30 do 15.00, a także na stronie internetowej  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.rodzina.gov.pl.

 

 

Załączniki

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+