„Seniorzy wśród nas” – konkurs fotograficzny - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

„Seniorzy wśród nas” – konkurs fotograficzny

data aktualizacji: ponad rok temu 19.10.2016, odsłon: 1264, ~Edyta Tokarczyk

Organizatorem konkursu fotograficznego pn. „Seniorzy wśród nas” jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Puławach we współpracy z Urzędem Miasta Puławy oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puławach.

Konkurs jest skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Puławy.

Ma na celu pokazać pozytywne znaczenie więzi wielopokoleniowych, zwiększyć wrażliwość młodzieży na sytuacje przemocy wobec osób starszych, zwrócić uwagę na konieczność opieki, troski i szacunku dla seniorów jako ważnych członków naszych rodzin, a także lokalnych społeczności. Ponadto celem konkursu jest również upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki oraz propagowanie wśród młodzieży postawy twórczej.

Realizacja konkursu jest jednym z działań prowadzonym w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Puławy.

List do młodzieży

Regulamin konkursu fotograficznego pn. „Seniorzy wśród nas”

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+