Unieważnienie otwartego konkursu ofert - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

data aktualizacji: ponad rok temu 4.09.2020, odsłon: 351, ~Edyta Tokarczyk

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2020 roku

Prezydent Miasta Puławy działając na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) unieważnia otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem nr A/105/20 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2020 roku.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+