Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

data aktualizacji: ponad rok temu 5.11.2021, odsłon: 236, ~Edyta Tokarczyk

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape” złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie specjalistycznych dyżurów psychologa i prawnika dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+