Wnioski 500+ na okres zasiłkowy 2017/2018 - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Wnioski 500+ na okres zasiłkowy 2017/2018

data aktualizacji: ponad rok temu 7.08.2017, odsłon: 1824, ~Edyta Tokarczyk

Od 1 sierpnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach przy ulicy Leśnej 17 w Dziale Świadczeń Rodzinnych można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Godziny pracy Działu Świadczeń Rodzinnych:
- poniedziałek od 7.30 do 15.00
- wtorek od 8.30 do 16.30
- środa od 8.30 do 15.00
- czwartek od 7.30 do 15.00
- piątek od 8.30 do 15.00

Na okres zasiłkowy 2017/2018 obowiązują nowe wzory wniosków, które są dostępne w siedzibie Ośrodka. Wnioski oraz załączniki do wniosków są także udostępnione na stronie internetowej MOPS w Puławach https://www.mops.pulawy.pl

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego może być złożony w dwóch formach:
- tradycyjnej tzw. papierowej (w siedzibie MOPS w Puławach, za pośrednictwem poczty)
- elektronicznej

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą następujących systemów teleinformatycznych:
1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (EMPATIA)
2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
3) banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną
4) e PUAP (profil zaufany)

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+