Zaproszenie dla organizacji pozarządowych - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

data aktualizacji: ponad rok temu 31.10.2016, odsłon: 1366, ~Edyta Tokarczyk

3 listopada 2016 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy odbędzie się otwarte posiedzenie Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego poświęcone konsultacjom społecznym projektu „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2017 rok”.

W drugiej części spotkania odbędzie się szkolenie dotyczące nowego wzoru oferty realizacji zadania publicznego, zgodnego z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe.

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+