Zaproszenie do prac w komisjach konkursowych - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie do prac w komisjach konkursowych

data aktualizacji: ponad rok temu 21.12.2018, odsłon: 704, ~Edyta Tokarczyk

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Przewodnicząca Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z następujących zakresów:

1) upowszechnianie kultury fizycznej - ogłoszenie o konkursie w zarządzeniu nr A/190/18 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 14 grudnia 2018 roku oraz w zarządzeniu nr A/191/18 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 14 grudnia 2018 roku
Rozpatrzenie ofert nastąpi 9 stycznia 2019 roku o godz. 8.00 w pok. 7 Urzędu Miasta Puławy.

2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – ogłoszenie o konkursie w zarządzeniu nr A/198/18 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 grudnia 2018 roku.
Rozpatrzenie ofert nastąpi 14 stycznia 2019 roku o godz. 9.00 w pok. 7 Urzędu Miasta Puławy.

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 4 stycznia 2019 roku do godz. 13.00 na adres: sprawyspoleczne@um.pulawy.pl.

Zgłoszenie powinno odbywać się z wykorzystaniem formularza załączonego do zaproszenia.

Osoby wytypowane do pracy w komisjach zostaną o tym powiadomione.

Pismo Przewodniczącej Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Formularz zgłoszenia kandydata do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+