Zaproszenie do prac w komisjach konkursowych - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie do prac w komisjach konkursowych

data aktualizacji: ponad rok temu 8.03.2019, odsłon: 686, ~Edyta Tokarczyk

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Przewodnicząca Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z następujących zakresów:

1) ratownictwo i ochrony ludności – realizacja zadania pn. „Ochrona osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na rzece Wiśle w 2019 roku” – ogłoszenie o konkursie w zarządzeniu nr A/34/19 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 27 lutego 2019 roku.
Rozpatrzenie ofert nastąpi 28 marca 2019 roku o godz. 9:00 w pok. 7 Urzędu Miasta Puławy.

2) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – realizacja zadania pn.: „Kampania edukacyjna realizowana w placówkach oświatowych na terenie miasta Puławy” – ogłoszenie o konkursie w zarządzeniu nr A/37/19 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 28 lutego 2019 roku.
Rozpatrzenie ofert nastąpi 26 marca 2019 roku o godz. 10:00 w pok. 7 Urzędu Miasta Puławy.

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 21 marca 2019 roku do godz. 13.00 na adres: sprawyspoleczne@um.pulawy.pl.

Zgłoszenie powinno odbywać się z wykorzystaniem formularza załączonego do zaproszenia.

Osoby wytypowane do pracy w komisjach zostaną o tym powiadomione.

Pismo Przewodniczącej Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Formularz zgłoszenia kandydata do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

+ 3 głosów: 3 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+