Zaproszenie do prac w komisjach konkursowych - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie do prac w komisjach konkursowych

data aktualizacji: ponad rok temu 5.12.2019, odsłon: 520, ~Edyta Tokarczyk

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Przewodnicząca Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z następujących zakresów:

- pomoc społeczna
Rozpatrzenie ofert nastąpi 17 grudnia 2019 roku o godz. 9:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy.

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Rozpatrzenie ofert nastąpi 23 grudnia 2019 roku o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy.

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia:
- 13 grudnia 2019 roku do godz. 12.00 – w zakresie pomocy społecznej
- 17 grudnia 2019 roku do godz. 13.00 – w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
na adres: sprawyspoleczne@um.pulawy.pl.

Zgłoszenie powinno odbywać się z wykorzystaniem formularza załączonego do zaproszenia.

Osoby wytypowane do pracy w komisjach zostaną o tym powiadomione.

Pismo Przewodniczącej Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Pismo Przewodniczącej Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Formularz zgłoszenia kandydata do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+