Zaproszenie do prac w komisjach konkursowych - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie do prac w komisjach konkursowych

data aktualizacji: ponad rok temu 3.12.2020, odsłon: 423, ~Edyta Tokarczyk

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Przewodnicząca Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z następujących zakresów:
- pomoc społeczna
Rozpatrzenie ofert nastąpi 15 grudnia 2020 roku o godz. 9.00 w pok. 8 Urzędu Miasta Puławy.
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Rozpatrzenie ofert nastąpi 15 grudnia 2020 roku o godz. 12.00 w pok. 8 Urzędu Miasta Puławy.
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Rozpatrzenie ofert nastąpi 15 grudnia 2020 roku o godz. 14.00 oraz 17 grudnia 2020 roku o godz. 9.00 w pok. 8 Urzędu Miasta Puławy.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, posiedzenie może odbyć się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Wskazane osoby otrzymają link do posiedzenia.

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie swoich kandydatur na adres um@um.pulawy.pl w nieprzekraczalnym terminie do 11 grudnia 2020 roku do godz. 13.00.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji, numer telefonu oraz adres e-mail wraz z podaniem tytułu konkursu.

Osoby wytypowane do pracy w komisjach zostaną o tym powiadomione.

Pismo Przewodniczącej Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+