Zaproszenie do pracy w komisjach konkursowych - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie do pracy w komisjach konkursowych

data aktualizacji: ponad rok temu 31.07.2020, odsłon: 426, ~Edyta Tokarczyk

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Przewodnicząca Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z następujących zakresów:

1) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – ogłoszenie o konkursie w zarządzeniu nr A/105/20 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 lipca 2020 roku. Rozpatrzenie ofert nastąpi 3 września 2020 roku o godz. 9.00 w pok. 7 Urzędu Miasta Puławy.

2) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – ogłoszenie o konkursie w zarządzeniu nr A/106/20 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 lipca 2020 roku. Rozpatrzenie ofert nastąpi 3 września 2020 roku o godz. 11.00 w pok. 7 Urzędu Miasta Puławy.

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 21 sierpnia 2020 roku do godz. 13.00 na adres: sprawyspoleczne@um.pulawy.pl

Zgłoszenie powinno odbywać się z wykorzystaniem formularza załączonego do zaproszenia.

Osoby wytypowane do pracy w komisjach zostaną o tym powiadomione.

Pismo Przewodniczącej Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Formularz zgłoszenia kandydata do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+