Zaproszenie do pracy w komisjach konkursowych - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie do pracy w komisjach konkursowych

data aktualizacji: ponad rok temu 22.09.2020, odsłon: 382, ~Edyta Tokarczyk

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Przewodnicząca Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z następujących zakresów:

1) ochrony i promocji zdrowia, w tym realizacji działań związanych z ochroną zdrowia psychicznego w 2020 roku – ogłoszenie o konkursie w zarządzeniu nr A/142/20 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 września 2020 roku. Rozpatrzenie ofert nastąpi 14 października 2020 roku o godz. 11.00 w pok. 7 Urzędu Miasta Puławy.

2) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku – ogłoszenie o konkursie w zarządzeniu nr A/143/20 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 września 2020 roku. Rozpatrzenie ofert nastąpi 14 października 2020 roku o godz. 10.00 w pok. 7 Urzędu Miasta Puławy.

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 8 października 2020 roku do godz. 13.00 na adres: sprawyspoleczne@um.pulawy.pl

Zgłoszenie powinno odbywać się z wykorzystaniem formularza załączonego do zaproszenia.

Osoby wytypowane do pracy w komisjach zostaną o tym powiadomione.

Pismo Przewodniczącej Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Formularz zgłoszenia kandydata do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+