Zaproszenie do pracy w komisjach konkursowych - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie do pracy w komisjach konkursowych

data aktualizacji: ponad rok temu 10.08.2021, odsłon: 312, ~Edyta Tokarczyk

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Przewodnicząca Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z następujących zakresów:

- ochrona i promocja zdrowia – ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zarządzeniu nr A/122/21 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 3 sierpnia 2021 roku.
Rozpatrzenie ofert nastąpi 3 września 2021 roku o godz. 9.00 w pok. 8 Urzędu Miasta Puławy.

- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zarządzeniu nr A/123/21 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 3 sierpnia 2021 roku.
Rozpatrzenie ofert nastąpi 3 września 2021 roku o godz. 11.00 w pok. 8 Urzędu Miasta Puławy.

- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zarządzeniu nr A/124/21 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 3 sierpnia 2021 roku.
Rozpatrzenie ofert nastąpi 3 września 2021 roku o godz. 13.00 w pok. 8 Urzędu Miasta Puławy.

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie swoich kandydatur na adres um@um.pulawy.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2021 roku do godz. 13.00.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji, numer telefonu oraz adres e-mail wraz z podaniem tytułu konkursu.

Osoby wytypowane do pracy w komisjach zostaną o tym powiadomione.

Pismo Przewodniczącej Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+