Zaproszenie do pracy w komisjach konkursowych - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie do pracy w komisjach konkursowych

data aktualizacji: ponad rok temu 26.11.2021, odsłon: 266, ~Edyta Tokarczyk

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Prezydent Miasta Puławy ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w Puławach do pracy w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z następujących zakresów:

1) pomoc społeczna – ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zarządzeniu nr A/189/21 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 listopada 2021 roku.
Rozpatrzenie ofert nastąpi 10 grudnia 2021 roku o godz. 9.00 w pok. 8 Urzędu Miasta Puławy.

2) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zarządzeniu nr A/190/21 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 listopada 2021 roku.
Rozpatrzenie ofert nastąpi 10 grudnia 2021 roku o godz. 10.00 w pok. 8 Urzędu Miasta Puławy.

3) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zarządzeniu nr A/191/21 oraz A/192/21 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 16 listopada 2021 roku.
Rozpatrzenie ofert nastąpi 10 grudnia 2021 roku o godz. 11.00 oraz 13 grudnia 2021 roku o godz. 9.00 w pok. 8 Urzędu Miasta Puławy.

4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zarządzeniu nr A/193/21 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 17 listopada 2021 roku.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 16 grudnia 2021 roku o godz. 9.00 w pok. 8 Urzędu Miasta Puławy.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, posiedzenie odbędzie się w trybie hybrydowym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie swoich kandydatur na adres um@um.pulawy.pl w nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia 2021 roku do godz. 13.00.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji, numer telefonu oraz adres e-mail wraz z podaniem tytułu konkursu.

Osoby wytypowane do pracy w komisjach zostaną o tym powiadomione.

Pismo Prezydenta Miasta Puławy

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+