Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej

data aktualizacji: ponad rok temu 8.01.2021, odsłon: 342, ~Edyta Tokarczyk

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Przewodnicząca Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z powyższego zakresu.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, posiedzenie może odbyć się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Wskazane osoby otrzymają link do posiedzenia.

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie swoich kandydatur na adres um@um.pulawy.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2021 roku do godz. 13.00.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji, numer telefonu oraz adres e-mail wraz z podaniem tytułu konkursu.

Osoby wytypowane do pracy w komisjach zostaną o tym powiadomione.

Pismo Przewodniczącej Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

+ 1 głosów: 1 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+