Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej

data aktualizacji: ponad rok temu 18.02.2021, odsłon: 308, ~Edyta Tokarczyk

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Prezydent Miasta Puławy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.

W związku z powyższym zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z powyższego zakresu.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 10 marca 2021 roku o godz. 9.00 w pok. 8 Urzędu Miasta Puławy.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, posiedzenie może odbyć się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie swoich kandydatur na adres um@um.pulawy.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2021 roku do godz. 13.00.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji, numer telefonu oraz adres e-mail wraz z podaniem tytułu konkursu.

Osoby wytypowane do pracy w komisjach zostaną o tym powiadomione.

Pismo Wiceprezydenta Miasta Puławy

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+