Zaproszenie na XLI sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zaproszenie na XLI sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

data aktualizacji: ponad rok temu 27.01.2022, odsłon: 830, ~Hanna Wenerska
Data i miejce wydarzenia

27.01.2022

sala konferencyjna Urzędu Miasta Puławy


Serdecznie zapraszam na XLI sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 27 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5. 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta Puławy z 2 grudnia 2021 r. oraz protokołu z XL sesji Rady Miasta Puławy z 29 grudnia 2021 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2022- 2026.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na 2022 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu na wykonanie projektu technicznego budowy drogi powiatowej Nr 2530L ul. Piasecznica w Puławach.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Puławy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy miasto Puławy „Centrum”. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  

11. Raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla gminy Miasto Puławy na lata 2016-2020” za lata 2019 – 2020.

12. Sprawozdania z pracy stałych i doraźnych komisji Rady Miasta Puławy za rok 2021. 

13. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 20.12.2021 r. do 14.01.2022 r. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne wnioski i informacje Radnych oraz Prezydenta.    

17. Zamknięcie obrad.

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta będzie prowadziła sesję z sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5

 

                                                                                                          Przewodnicząca 

                                                                                                      Rady Miasta Puławy 

                                                                                                     (-)  Bożena Krygier 

 

 

+ 2 głosów: 2 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+