Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

data aktualizacji: ponad rok temu 25.05.2016, odsłon: 4362, ~Edyta Tokarczyk

17 maja 2016 roku w Urzędzie Miasta Puławy odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Prezydent Miasta Puławy powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zarządzeniem nr A/96/16 z dnia 11 maja 2016 roku, z mocą obowiązującą od 17 maja 2016 roku.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY

W skład zespołu wchodzą:

 1. Bożena Nakonieczna – Kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Sąd Rejonowy w Puławach
 2. Marcin Cioczek – kurator II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich, Sąd Rejonowy w Puławach
 3. Marta Romańska – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Puławach
 4. Ewa Rejn – Zespół ds. Nieletnich i Patologii, Komenda Powiatowa Policji w Puławach
 5. Anna Górzyńska – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 6. Magdalena Jurek-Tokarska – radca prawny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 7. Katarzyna Koter – pracownik socjalny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 8. Halina Chołody – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 16 w Puławach
 9. Elżbieta Chojnowska – pedagog w Szkole Podstawowej nr 3 w Puławach
 10. Hanna Kamola – Naczelna Pielęgniarka, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
 11. Elżbieta Szymańska – lekarz specjalista medycyny rodzinnej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
 12. Beata Dzierżak – specjalista terapii uzależnień, Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
 13. Urszula Zwolska – członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 14. Maria Chmiel – przedstawiciel Puławskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego
 15. Magdalena Łuka - przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”

Obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, jako jednego z elementów gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, nakłada na gminy ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Głównym zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie.

Na spotkaniu 17 maja 2016 roku zespół dokonał wyboru przewodniczącego zespołu. Została nim Anna Górzyńska.

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+