Zespół Interdyscyplinarny - podsumowanie pracy - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zespół Interdyscyplinarny - podsumowanie pracy

data aktualizacji: ponad rok temu 28.04.2016, odsłon: 3462, ~mgrzegorczyk

27 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy odbyło się spotkanie poświęcone podsumowaniu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W trakcie spotkania pani Anna Górzyńska – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaprezentowana działalność zespołu na przestrzeni pięciu lat.

Pod koniec spotkania pan Tadeusz Kocoń – Wiceprezydent Miasta Puławy wręczył podziękowania wszystkim członkom zespołu. Skład zespołu stanowili:

 1. Anna Górzyńska – Przewodnicząca zespołu
 2. Elżbieta Chojnowska – Zastępca Przewodniczącej zespołu
 3. Magdalena Borzuta
 4. Maria Chmiel
 5. Barbara Czerwonka
 6. Małgorzata Dusza
 7. Magdalena Jurek-Tokarska
 8. Hanna Kamola
 9. Monika Kośmińska
 10. Bożena Nakonieczna
 11. Ewa Rejn
 12. Marta Romańska
 13. Elżbieta Szymańska
 14. Urszula Zwolska

Obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, jako jednego z elementów gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, nakłada na gminy ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Puławy nr A/129/11 z dnia 17 maja 2011 roku.

Głównym zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie.

W skład zespołu weszli przedstawiciele Sądu Rejonowego w Puławach, Prokuratury Rejonowej w Puławach, Komendy Powiatowej Policji w Puławach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówek oświatowych i ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określa uchwała Rady Miasta Puławy nr XXXII/351/13 Rady Miasta Puławy z dnia 4 kwietnia 2013 roku. W myśl tej uchwały kadencja zespołu trwa pięć lat.

+ 1 głosów: 1 (100%) 0 -
Udostępnij na Google+