Zgłaszanie propozycji zadań publicznych - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Zgłaszanie propozycji zadań publicznych

data aktualizacji: ponad rok temu 31.08.2016, odsłon: 1580, ~Edyta Tokarczyk

Zgłaszanie propozycji zadań publicznych do realizacji w 2017 roku

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się prace nad projektem budżetu gminy Miasto Puławy na 2017 rok.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do organizacji pozarządowych o przygotowanie propozycji zadań publicznych, które planowane są do realizacji w 2017 roku we współpracy z samorządem miasta Puławy.

Propozycje zadań należy złożyć na wniosku (wzór dostępny poniżej) w nieprzekraczalnym terminie do 19 września 2016 roku w następujący sposób:

- osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Puławy w godzinach pracy urzędu

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy

- pocztą internetową na adres: um@um.pulawy.pl

Wykaz wszystkich zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 2017 roku zamieszczony zostanie w Programie współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2017 rok.

Wzór wniosku

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
Udostępnij na Google+