Dostosuj wydruk

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

3 listopada 2016 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy odbędzie się otwarte posiedzenie Puławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego poświęcone konsultacjom społecznym projektu „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2017 rok”.

W drugiej części spotkania odbędzie się szkolenie dotyczące nowego wzoru oferty realizacji zadania publicznego, zgodnego z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe.

autor: Edyta Tokarczyk

Źródło:

Dodano: 2016.10.31

pulawy.eu