Dostosuj wydruk

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie Powiatu Puławskiego działają cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i jeden nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Pomoc prawna będzie udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, iż nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.:

Punkt I

Puławy, al. Królewska 3, czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-12.00, dodatkowe informacje pod numerem telefonu 81 886 11 69 — porad udzielają adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie

Punkt II

Puławy, al. Królewska 3, czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-16.00, dodatkowe informacje pod numerem telefonu 81 886 11 69 — porad udzielają radcowie wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie

Punkt III

Nałęczów, ul. Głębocznica 23a, Nałęczów, czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-12.00, dodatkowe informacje pod numerem telefonu 81 710 46 30 — punkt prowadzony jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Punkt IV

Mobilny punkt, czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-12.00, w punkcie może być świadczona nieodpłatna mediacja, dodatkowe informacje pod numerem telefonu 504 859 152, punkt prowadzony jest przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie zgodnie z harmonogramem:


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania di rozpoczęcia tej działalności.

Istnieje możliwość wcześniejszego umówienia terminu wizyty pod numerem telefonu 609 009 469.


Od stycznia świadczone jest również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Starostwa Powiatowego w Puławach:

https://www.pulawy.powiat.pl/aktualnosci/pomoc-prawna.html

autor: Justyna Wiejak

Źródło:

Dodano: 2019.06.17

pulawy.eu