Dostosuj wydruk

MOSiR - starszy rzemieślnik - elektryk

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - starszy rzemieślnik - elektryk.
Szczegóły w linku.

Dokumenty należy składać w sekretariacie MOSiR lub przesłać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 24.09.2021 roku do godz. 10.00.

UM Puławy

Źródło:

Dodano: 2021.09.10

pulawy.eu