Dostosuj wydruk

Urząd Miasta

URZĄD MIASTA PUŁAWY
ul. Lubelska 5
24-100 Puławy

 

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli w związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS COV-2 informujemy, że osoby zainteresowane osobistym załatwieniem sprawy w Urzędzie Miasta od dnia 2 listopada 2021 r. będą mogły skorzystać ze specjalnie przygotowanych stanowisk znajdujących się w sali obsługi na parterze budynku z wejściem od strony Sądu Rejonowego (widoczne na zdjęciu).

 

Godziny pracy:

poniedziałek - środa, piątek: 7.45-15.15 (przerwa dezynfekcyjna 11.15 - 11.45)
czwartek: 7.45-16.45 (przerwa dezynfekcyjna 12.00 – 12.30)

KASA- godziny pracy:

poniedziałek - środa, piątek: 8.00-14.45 (przerwa dezynfekcyjna 11.15 - 11.45)
czwartek: 8.30-15.45 (przerwa dezynfekcyjna 12.00 – 12.30)

 

KANCELARIA OGÓLNA

tel. 81 458 6001
tel. 81 458 6002
tel. 81 458 6003

tel. 81 458 6006
faks 81 458 6199

SEKRETARIATY
Wydział Organizacyjny
 
Sekretariat Prezydenta
 tel. 81 458 6105
 Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków:
wtorki godz. 10.00-13.00
środy godz. 15.30-16.00
(po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie)
 
Sekretariat Wiceprezydenta
 
tel. 81 458 6104
 Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków:
wtorki godz. 10.00-13.00
środy godz. 15.30-16.00
(po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie)
 

Informujemy o nowych numerach rachunków bankowych naszego urzędu. Prawidłowymi numerami rachunków są:

  1. PKO BP SA - 91 1020 3147 0000 8102 0160 1194 - wpłaty z tytułu podatków, opłat, mandatów karnych oraz innych dochodów
  1. PKO BP SA - 89 1020 3147 0000 8102 0160 1327 - wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

NIP: 716-10-08-105

REGON: 000526446

Administrator

Źródło:

Dodano: 2015.12.29

pulawy.eu