110-lecie nadania Puławom praw miejskich - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

110-lecie nadania Puławom praw miejskich

data aktualizacji: ponad rok temu 11.01.2016, odsłon: 4257, ~Magdalena Pokora

 

 

W roku 2016 Puławy świętują 110. rocznicę nadania praw miejskich. Z tej okazji przygotowanych zostanie szereg działań z jednej strony popularyzujących historię naszego miasta, z drugiej zaś promujących jego walory turystyczne oraz potencjał gospodarczy. Gotowe jest już logo 110-lecia, szczegółowy program obchodów rocznicowych znany będzie będzie w najbliższych tygodniach.

Tymczasem przypomnijmy okoliczności, w jakich Nowa Aleksandria uzyskała prawa miejskie (artykuł autorstwa p. Henryka Czecha).

 

Z KART HISTORII

W 1906 roku ówczesna osada miejska Nowa Aleksandria, wraz z Mokradkami i wsią Puławy Zarobne, została podniesiona do godności miejskiej. Ten gest administracji carskiej nie wynikał z usilnych zabiegów mieszkańców, ale był wyrazem wymuszonych ustępstw dla Polaków po wydarzeniach rewolucyjnych roku 1905. Decyzja była powodowana także potrzebą wzmocnienia władzy oraz chęcią pozyskania mieszkańców dla poczynań administracji carskiej w miejscowości, która będąc dotąd formalnie tylko osadą miejską (od roku 1869), już od roku 1866, jeszcze jako wieś, była siedzibą władz powiatu przeniesionego tu z pobliskiego Kazimierza.

Wcześniejsze próby zmiany statusu miejscowości miały miejsce jeszcze za czasów, kiedy Puławy stanowiły prywatną własność rodziny Czartoryskich, ale wówczas, w roku 1824, Adam Jerzy Czartoryski na propozycję Rządu Królestwa Kongresowego odpowiada wnioskiem o odłożenie sprawy nadania praw miejskich wsi targowej Puławy na lat 6, oddalając tym samym konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów utrzymania władz municypalnych. Na następną próbę zamiany Puław na miasto przyszło nam czekać nie 6, ale 16 lat. W roku 1840 kolejny wniosek, tym razem Rządu Gubernialnego Lubelskiego, nie znajduje uznania Rady Administracyjnej, która stoi na stanowisku, że koszty utrzymania władz miejskich będą niewspółmiernie duże w stosunku do spodziewanych dochodów z miasta. Przyszło nam zatem czekać na prawa miejskie kolejnych 66 lat – do roku 1906, a na oficjalny herb jeszcze dłużej, bo do roku 1996, choć wcześniej, przez 90 lat, posługiwano się, w sposób zwyczajowy, książęcym herbem rodu Czartoryskich (Pogoń Litewska).

Henryk Czech

Załączniki