Dla mieszkańców - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Dla mieszkańców

data aktualizacji: ponad rok temu 24.01.2016, odsłon: 44152, ~admin

Dla mieszkańców to sekcja, w której można znaleźć wszystkie informacje dotyczące spraw do załatwienia w urzędzie. Od dowodów osobistych po wniosek o dodatek mieszkaniowy.

I tak:

W dziale Dowody osobiste dowiedzą się Państwo, jak wyrobić nowy dowód osobisty, jakie warunki należy spełnić i jakie dokumenty przynieść ze sobą do urzędu. Można tu również pobrać wniosek (w wersji papierowej i elektronicznej) o wydanie dowodu osobistego, by nie wypełniac go na miejscu w urzędzie.

W dziale Drogi znajdą Państwo informację o trzech zarządcach dróg na terenie naszego miasta oraz wykaz ulic, które należą do miasta, wojewódzkich i krajowych. Znajduje się tutaj również aktualny spis ulic w mieście zgodnie z uchwałodawstwem w tym zakresie.

Dział Edukacja dedykowany jest prezentacji jednostek edukacyjnych prowadzonych przez Gminę Miasto Puławy. Znjadziecie tu Państwo również wskazówki, jak ubiegać się o nagrody i stypendia naukowe, m.in. Stypendium Naukowe Prezydenta Miasta Puławy "Sybilla Naukowa". 

W dziale Gospodarka Komunalna znajdą Państwo kontakt do wszystkich spółek i jednostek na terenie miasta zajmujących się świadczeniem usług z zakresu dostaw ciepła, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, targowisk i gospodarki wodnej. 

W dziale Gospodarka Nieruchomościami natomiast można znaleźć informacje o ogłoszeniach dotyczących nieruchomości oraz przetargach na sprzedaż nieruchomości należących do Gminy Miasto Puławy.

Dział Komunikacja Miejska przekierowuje nas do strony spółki Miejskiego Zakładu Komunikacji Puławy Sp. z o.o., który świadczy usługi z zakresu transportu publicznego. 

W dziale Komunikacja Społeczna znajdziecie Państwo informacje dotyczące wymagań, jakie powinna spełniać inicjatywa, której organizatorzy ubiegają się o przyznanie Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Puławy oraz w jakiej procedurze udostępniane są informacje publiczne. Sekcja Budżet Obywatelski to informacje na temat tegorocznej i poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego, który w Puławach realizowany jest od 2013 roku. Można tam odszukać ulotki informacyjne, treści zarządzeń oraz informacje na temat wybranych przez mieszkańców projektów i stanu ich realizacji. 

W dziale Kultura zgromadzono informacje na temat miejskich instytucji kultury oraz oferty kulturalnej miasta. Można tu pobrać kalendarz wydarzeń kulturalnych na 2016 rok, a także zapoznać się z kryteriami przyznawania przez Prezydenta Miasta Puławy nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

Dział Ochrona Środowiska przekierowuje nas na podserwis Czyste Miasto, poświęcony gospodarce odpadami, działaniom proekologicznym i edukacyjnym realizowanym w naszym mieście. Znajdziecie tam Państwo m.in. harmonogramy odbioru odpadów od mieszkańców miasta, informacje na temat zasad usuwania azbestu, informacje o działalności Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

W dziale Planowanie Przestrzenne znajdziecie Państwo miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Puławy, informacje o dokumentach planistycznych w trakcie opracowania. Oprócz wzorów wniosków znajdują się tu również rejestry wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym. Zachęcamy do korzystania z Geoportalu, do ktorego link znajdziecie Państwo w tym dziale, a który zapewnia dostęp do danych przestrzennych na terenie miasta Puławy.

W dziale Podatki zamieszczono podstawy prawne dotyczące określenia stawek podatków, tj. uchwały Rady Miasta Puławy w tym zakresie, a także wzory formularzy, wniosków oraz deklaracji dot. podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości. Znajdują się tutaj też informacje o zwolnieniach i ulgach podatkowych. 

W dziale Projekty i Inwestycje można odszukać projekty realizowane na terenie miasta Puławy z udziałem dofinansowania ze środków unijnych w podziale na lata 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020. Ciekawostką jest możliwość obejrzenia jak wyglądała inwestycja bądź teren przed realizacją projektu i po jego realizacji. W dziale zaprezentowane są również projekty realizowane z innych źródeł finansowania lub ze środków własnych Gminy Miasto Puławy. 

Dział Promocja jest poświęcony wizerunkowi miasta Puławy, opartemu na haśle promocyjnym "Puławy. Z myślą o człowieku". Znajdziecie tu Państwo najważniejsze informacje dotyczące logo miasta, herbu oraz insygniów z niego wywiedzionych, historii miasta czy patrona. Zaprezentowano również tytuły i nagrody, które w ostatnich latach otrzymało miasto, a także listę laureatów wyróżnienia Statuetki Sybilli, przyznawanego za szczególne osiągnięcia dla promocji miasta oraz listę Honorowych Obywateli Miasta. Zachęcamy do zapoznania się z procedurą wydawania materiałów promocyjnych miasta, opatrzonych logo lub herbem.

W dziale Sport zamieszczone zostały informacje dotyczące programu plywania realizowanego w puławskich szkołach, zakresu działalności Puławskiej Rady Sportu oraz procedury uzyskania Sybilli Sportowej - stypendium sportowego Prezydenta Miasta Puławy oraz innych nagród w dziedzinie sportu. 

Z informacji zamieszczonych w dziale Sprawy Mieszkaniowe można dowiedzieć się komu przysługuje dodatek mieszkaniowy oraz dodatek energetyczny oraz jaki wniosek należy wypełnić, by je uzyskać. Znajdą Państwo tutaj też szczegółowe informacje dotyczące tego, kto może ubiegać się o najem lokalu mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasto Puławy i jakie warunki trzeba spełnić. 

Dział Sprawy Społeczne poświęcony jest tematyce pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz programów skierowanych do rodzin. Znajdziecie tutaj Państwo kontakt do podmiotów działających w tym zakresie w naszym mieście.

W dziale Urząd Stanu Cywilnego znajdą Państwo informacje o zakresie działalności USC oraz o tym, kto jest uprawiony do pobrania odpisu aktu cywilnego i jaką procedurę trzeba zrealizować. Można tutaj również pobrać wniosek i wypełnić go przed przyjściem do USC. 

Udostępnij na Google+
+ 12 głosów: 21 (57%) 9 -