Dokumenty planistyczne w opracowaniu - obwieszczenia i ogłoszenia - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Dokumenty planistyczne w opracowaniu - obwieszczenia i ogłoszenia

data aktualizacji: ponad rok temu 22.01.2016, odsłon: 21367, ~Administrator

 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy.

  Uchwała Nr XLII/461/14 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy

   

 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa „A" – część II.

  Uchwała Nr LVI/516/10 Rady Miasta Puławy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "A"

  Uchwała Nr XXXII/338/13 Rady Miasta Puławy z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/516/10 Rady Miasta Puławy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "A"


  Uchwała Nr XLVIII/464/18 Rady Miasta Puławy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/516/10 Rady Miasta Puławy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "A" zmienionej uchwałą Nr XXXII/338/13 Rady Miasta Puławy z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/516/10 Rady Miasta Puławy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa "A"

  2.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa „A" – część II sektor A

  2.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy Jednostka Bilansowa „A" – część II sektor B
   

 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Południe”.

  Uchwała Nr VI/54/15 Rady Miasta Puławy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Południe"

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Południe"


  Uchwała Nr XXXIII/315/17 Rady Miasta Puławy z dnia 26 stycznia 2017 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/15 Rady Miasta Puławy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Południe"

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Południe"
   

 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy „Centrum”.

  Uchwała Nr VIII/79/15 Rady Miasta Puławy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Centrum"

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego gminy Miasto Puławy "Centrum


  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Centrum"

  Projekt planu - tekst

  Projekt planu - załącznik graficzny

  Prognoza oddziaływania na środowisko
  - tekst

  Prognoza oddziaływania na środowisko -  załącznik graficzny

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Centrum"

  Projekt planu - tekst

  Projekt planu - załącznik graficzny

  Prognoza oddziaływania na środowisko
  - tekst

  Prognoza oddziaływania na środowisko -  załącznik graficzny

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Centrum"

  Projekt planu - tekst

  Projekt planu - załącznik graficzny

  Prognoza oddziaływania na środowisko
  - tekst

  Prognoza oddziaływania na środowisko -  załącznik graficzny

 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy obszaru położonego u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lubelskiej.

  Uchwała Nr LI/490/18 Rady Miasta Puławy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo gminy Miasto Puławy obszaru położonego u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lubelskiej

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy obszaru położonego u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lubelskiej
   
  6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Kościuszki 5"

Uchwała Nr XXXIII/329/21 Rady Miasta Puławy z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo gminy Miasto Puławy "Kościuszki 5"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Kościuszki 5"
 


7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Pałac Marynki"

Uchwała Nr XXVII/277/21Rady Miasta Puławy z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo gminy Miasto Puławy "Pałac Marynki"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Pałac Marynki"
 


8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Dęblińska - Długa"

Uchwała Nr XXVIII/288/21Rady Miasta Puławy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo gminy Miasto Puławy "Dęblińska - Długa"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Dęblińska - Długa"
 


9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Gościńczyk"

Uchwała Nr XXVIII/287/21Rady Miasta Puławy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo gminy Miasto Puławy "Gościńczyk"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy "Gościńczyk"

_________________________________________________________________________________

Uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowalnych, z jakich mogą być wykonane na terenie miasta Puławy.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Puławy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miasta Puławy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie miasta Puławy.

Projekt uchwały

Załącznik graficzny