Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3

data aktualizacji: ponad rok temu 12.11.2021, odsłon: 418, ~mniedbalski

Na podstawie umowy nr 1522 z dnia 10 listopada 2021 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Puławy przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa. 

Rodzaj dotacji budżetowej: dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie  zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3,

Nazwa zadania: dofinansowanie miejsc opieki w żłobku,

Wartość dofinansowania: 54 000 zł,

Całkowita wartość zadania: 571 891 zł,

Opis zadania: Dofinansowaniem objęte są wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 50 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim z oddziałami żłobkowymi w Puławach.

Udostępnij na Google+
+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -