Dowody osobiste - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Dowody osobiste

data aktualizacji: ponad rok temu 25.01.2016, odsłon: 39786, ~Magdalena Woźniakowska

Sprawami dotyczącymi dowodów osobistych zajmuje się Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Puławy pokój nr 16 (parter),   tel. 81 458 61 59 lub 81 458 61 60.

  • Dowody wydawane są na wniosek, który należy złożyć osobiście.

  • Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej należy złożyć w siedzibie organu dowolnej gminy, wypełniony i podpisany własnoręcznie przez wnioskodawcę.

  • Do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego w formie pisemnej należy dołączyć aktualną fotografię osoby, odpowiadającą wymogom zdjęcia jak do dokumentów paszportowych.

  • Wydanie dowodu jest nieodpłatne i następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

  • Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, do której został złożony wniosek o jego wydanie.

  • Dowody wydane po 1 marca 2015 roku tracą swoją ważność po 10 latach. Wobec powyższego prosimy o śledzenie ważności swoich dowodów, aby w odpowiednim czasie złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu.

Ubiegając się o dowód osobisty w Urzędzie Miasta Puławy wystarczy zgłosić się osobiście z aktualnym zdjęciem do pok.16, gdzie na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL zostanie wydrukowany gotowy do podpisania wniosek.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące wydawania dowodów osobistych oraz wnioski znajdą Państwo w w linku poniżej oraz w plikach.

www.obywatel.gov.pl

 

Udostępnij na Google+
+ 12 głosów: 16 (75%) 4 -

Załączniki