DUBLANY (UKRAINA) - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

DUBLANY (UKRAINA)

data aktualizacji: ponad rok temu 18.01.2016, odsłon: 3595, ~Aleksandra Zadura-Wnuk

Dublany - Ukraina

LIST INTENCYJNY

Dublany to 10-tysięczne miasto, położone w zachodniej części Ukrainy, w powiecie żółkiewskim, 
6 km od centrum Lwowa. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z XV wieku. W 1856 roku uruchomiono w Dublanach Rolniczy Zakład Naukowy (obecnie: Lwowski Krajowy Uniwersytet Rolniczy). Od tego czasu historia miasta nierozerwalnie związana jest z naukami rolniczymi. Napływ doskonale wykształconej kadry naukowej stał się impulsem do ożywienia życia gospodarczego
i kulturalnego osady. W 1967 roku Dublany otrzymały status wsi miejskiego typu, a w czerwcu 1978 roku stały się miastem. Przyczyniło się to do intensywnego rozwoju tego ośrodka – powstały szkoły i obiekty użyteczności publicznej, wybudowane zostały nowe osiedla mieszkaniowe. Równolegle rozwinęła się produkcja rolnicza i przemysłowa.

Współpraca z Puławami

Kontakty z ukraińskim miastem Dublany zostały nawiązane w 2003 roku na wniosek puławskiej Rady Miasta, w związku z realizacją projektu, na który Puławy otrzymały dofinansowanie ze Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Obejmował on trzy dziedziny współpracy: ochronę środowiska, kulturę i demokrację lokalną. Dzięki realizacji projektu doszło m.in. do wymiany grup radnych z Puław i Dublan, opracowano wspólny program kulturalno-turystyczny oraz z zakresu edukacji ekologicznej. Od 2003 roku przedstawiciele Dublan uczestniczą we wszystkich imprezach organizowanych w Puławach z udziałem miast  partnerskich. W czerwcu 2007 roku muzyczny zespół z Dublan uczestniczył w Festiwalu Miast Partnerskich, organizowanym w ramach obchodów Dni Puław.
W dniach 18-28 sierpnia 2007 roku w Puławach przebywała na koloniach polonijnych 24-osobowa grupa dzieci z 2 opiekunkami. Dzieci miały okazję zwiedzić Puławy, Lublin, Janowiec, Kazimierz Dolny, Wolę Okrzejską oraz Warszawę. Aktywnie uczestniczyły w zajęciach języka polskiego, kulturalno-oświatowych i sportowych wspólnie z dziećmi z Nieświeża (Białoruś) i Samboru (Ukraina). Ich pobyt był finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Urząd Miasta Puławy.

 

XIII MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI - PUŁAWY 2009

GRAFIKI PRZEDSTAWIAJĄCE DUBLANY AUTORSTWA TIGRANA HASZMANIANA

WIZYTA DELEGACJI Z PUŁAW W DUBLANACH 30 WRZEŚNIA - 2 PAŹDZIERNIKA 2009

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY MUSYKI KAMERALNEJ – SIERPIEŃ 2010

FESTIWAL MIAST PARTNERSKICH 4-7 CZERWCA 2011

WIZYTA DELEGACJI Z DUBLAN

SPOTKANIE DELEGACJI MIAST PARTNERSKICH 24-26 MAJA 2013 ROKU

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI URZĘDU MIASTA PUŁAWY W DUBLANACH W DNIACH 17-19 MAJA 2013 ROKU.

SPOTKANIE MIAST PARTNERSKICH W PUŁAWACH 9-12 MAJA 2014 ROKU

SPOTKANIE MIAST PARTNERSKICH 29 - 31 MAJA 2015 ROKU

SPOTKANIE MIAST PARTNERSKICH W 2016 ROKU

Udostępnij na Google+
+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -