Honorowy patronat Prezydenta Miasta Puławy - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Honorowy patronat Prezydenta Miasta Puławy

data aktualizacji: ponad rok temu 7.01.2016, odsłon: 4443, ~Administrator

 Patronatem Prezydenta Miasta Puławy mogą być objęte imprezy organizowane na terenie miasta Puławy o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku Puław. Patronat jest wyróżnieniem honorowym i podkreśla szczególny charakter imprezy, nie oznacza jednak deklaracji wsparcia finansowego czy organizacyjnego.

Z wnioskiem o przyznanie honorowego patronatu występuje organizator imprezy dołączając do niego szczegółowy opis. Wniosek, o którym mowa, powinien zawierać następujące informacje: nazwę wydarzenia, termin i miejsce realizacji imprezy, szczegółowy opis imprezy, program oraz regulamin udziału, informację o innych podmiotach, które objęły imprezę honorowym patronatem lub do których organizator wystąpił, źródła finansowania, wykaz partnerów, współorganizatorów, sposób promocji.

Wnioski składa się nie później niż na 30 dni przed planowaną imprezą.

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej urzędu Miasta Puławy lub przesłać drogą elektroniczną na adres skrzynki podawczej Urzędu Miasta Puławy um@um.pulawy.pl.

 

Lista wydarzeń objętych honorowym patronatem (kliknij)

Załączniki