Lata 2007-2013 - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Lata 2007-2013

data aktualizacji: ponad rok temu 15.01.2016, odsłon: 3941, ~Administrator

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miasto Puławy

Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy

Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo – Technologicznego

Programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z miastem Puławy w celu zbudowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy

Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Puławy dla potrzeb rozwoju turystyki i poprawy warunków życia mieszkańców

Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach wraz z obiektami towarzyszącymi

Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w mieście Puławy

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim

Puławy w sieci – budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej i usług

Poprawa dostępności i jakości systemu komunikacji miejskiej dla Miasta Puławy wraz z obszarami sąsiednich gmin funkcjonalnie powiązanymi w ramach porozumienia w sprawie wspólnej komunikacji miejskiej na swoim obszarze

Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i przygotowanie terenów inwestycyjnych

Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec

Przebudowa układu komunikacyjnego w mieście Puławy łączącego drogę wojewódzką nr 801 z drogą krajową nr 12

Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych umiejscowionych wzdłuż ul. gen. Fieldorfa „Nila” w Puławach

Rozbudowa sieci dróg w Puławach - budowa dróg w ulicach Kopernika i Sosnowej wraz z przebudową drogi w ulicy Kaznowskiego