Marka Puławy. Z myślą o człowieku - system identyfikacji wizualnej - Archiwalna strona Urzędu Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Marka Puławy. Z myślą o człowieku - system identyfikacji wizualnej

data aktualizacji: ponad rok temu 22.12.2015, odsłon: 2901, ~Administrator
Miasto Puławy zarządzane jest w sposób uporządkowany we wszystkich obszarach (gospodarka komunalna, inwestycje, ochrona środowiska etc.). Wielkie znaczenie ma także aktywność promocyjna. Celem nadrzędnym podejmowanych działań jest stworzenie „marki miasta Puławy”. Składa się na nią wiele elementów twardych (np. poziom rozwoju komunalnego) oraz miękkich, jak poziom rozwoju społecznego, jakość życia odczuwana przez lokalną społeczność, a wreszcie system znaków, informujących w sposób skondensowany o wartości miasta (certyfikaty, nagrody, wyróżnienia, rankingi).

 

Początek tworzenia tożsamości wizualnej współczesnych Puław sięga 1996 r., kiedy to uchwałą Rady Miasta Puławy został ustanowiony herb miasta.

 

W celu sprostania wymogom współczesności – konkurencji rynkowej, w której uczestniczy miasto, konieczne jest uporządkowanie także przekazów medialnych adresowanych do różnych grup odbiorców (np. lokalna społeczność, przedsiębiorcy i inwestorzy, turyści). Ponadto przeobrażeniom ulega sam urząd – oprócz porządkowania jego struktury i zasad funkcjonowania wypracowane zostały formy komunikowania się z otoczeniem.

 

Elementem tego procesu jest wprowadzenie Systemu Identyfikacji Wizualnej, na który składają się insygnia, logo, elementy typografii (formatowanie tekstów, krój czcionki), druki firmowe i wiele innych. Ważnym aspektem tych działań było także uporządkowanie kwestii związanych z funkcjonującymi już insygniami miasta Puławy (sztandar, kolorystyka, elementy graficzne i techniczne). W rezultacie uzyskano kompleksowy, spójny, wysokiej jakości system informowania o mieście Puławy, który umożliwia pozytywne odróżnienie naszego miasta od innych ośrodków.